Onderhoud als ontwerpaspect bij werktuigen

A.L. Mooren, van der, P. Smith

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

56 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)332-342
TijdschriftPolytechnisch tijdschrift. Werktuigbouw
Volume34
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit

Mooren, van der, A. L., & Smith, P. (1979). Onderhoud als ontwerpaspect bij werktuigen. Polytechnisch tijdschrift. Werktuigbouw, 34(6), 332-342.