Once upon a future: An audio drama game for episodic imagination

Yu Ting Cheng, Wenn Chieh Tsai, David Chung, Rung Huei Liang

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Once upon a future: An audio drama game for episodic imagination'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen