On wind-tunnel and CFD techniques and their accuracy for pedestrian-level wind comfort around buildings

B. Blocken, J.P.A.J. van Beeck

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On wind-tunnel and CFD techniques and their accuracy for pedestrian-level wind comfort around buildings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Engineering