On wave propagation in saturated and partially saturated porous media

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

629 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics and Science Education
Begeleider(s)/adviseur
  • Vossers, G., Promotor
  • Verruijt, A., Promotor, Externe Persoon
  • van Dongen, Rini, Co-Promotor
Datum van toekenning23 jun. 1992
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit