On vibrational relaxations in carbon dioxide

W.J. Witteman

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

2355 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics and Science Education
Begeleider(s)/adviseur
  • Broer, L.J.F., Promotor
Datum van toekenning5 mrt. 1963
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1963

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit