On (v, k, λ) graphs and designs with trivial automorphism group

F.C. Bussemaker, W.H. Haemers, J.J. Seidel, E. Spence

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)33-46
Aantal pagina's14
TijdschriftJournal of Combinatorial Theory, Series A
Volume50
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1989

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On (v, k, λ) graphs and designs with trivial automorphism group'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit