On using the linear programming relaxation of assignment type mixed integer problems

J.A.E.E. van Nunen, J.F. Benders, A.J.M. Beulens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On using the linear programming relaxation of assignment type mixed integer problems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde