On unsteady flows with phase transition

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

116 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)309-315
TijdschriftComputational Fluid Dynamics Journal
Volume12
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit