On Turán's first main theorem

N.G. Bruijn, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
139 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)213-216
TijdschriftActa Mathematica Academiae Scientiarum Hungaricae
Volume11
Nummer van het tijdschrift3-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1960

Citeer dit