On tiling under tomographic constraints

M. Chrobak, P. Couperus, C. Dürr, G.J. Woeginger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2125-2136
TijdschriftTheoretical Computer Science
Volume290
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit