On theorems of Wolstenholme and Leudesdorf (Additional note)

H.J.A. Duparc, W. Peremans

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'On theorems of Wolstenholme and Leudesdorf (Additional note)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Physics

    Earth and Planetary Sciences