On theorems of Wolstenholme and Leudesdorf (Additional note)

H.J.A. Duparc, W. Peremans

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  This article also appeared in Indagationes mathematicae.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)67-69
  TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
  Volume59
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1955

  Citeer dit