On the zeros of infinitely divisible densities

F.W. Steutel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)812-815
Aantal pagina's4
TijdschriftThe Annals of Mathematical Statistics
Volume42
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1971

Citeer dit