On the zeros of a polynomial and of its derivative II

N.G. Bruijn, de, T.A. Springer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  56 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)264-270
  TijdschriftProceedings of the Section of Sciences of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
  Volume50
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusGepubliceerd - 1947

  Citeer dit