On the zeros of a polynomial and of its derivative

N.G. Bruijn, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  96 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1037-1044
  TijdschriftProceedings of the Section of Sciences of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
  Volume49
  Nummer van het tijdschrift9
  StatusGepubliceerd - 1946

  Citeer dit