On the zero properties of tall linear systems with single-rate and multirate outputs

B. Anderson, M. Zamani, G. Bottegal

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TitelMathematical System Theory: Festschrift in Honor of Uwe Helmke on the Occasion of his Sixtieth Birthday
Plaats van producties.l.
UitgeverijCreateSpace
StatusGepubliceerd - 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit