On the use of local strain fields for the determination of the intrinsic length scale

M.G.D. Geers, R. Borst, de, W.A.M. Brekelmans, R.H.J. Peerlings

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelProc. of EUROMECH-MECAMAT 2nd European Mechanics of Materials Conf. on Mechanics of Materials with Intrinsic Length Scale: Physics, Experiments, Modelling, and Applications
RedacteurenA. Bertram, S. Forest, F. Sidoroff
Plaats van productieMagdeburg, Germany
UitgeverijOtto-von-Guericke Universität Magdeburg
Pagina's160-167
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit