On the uniform convergence of the empirical density of an ergodic diffusion

J.H. Zanten, van

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'On the uniform convergence of the empirical density of an ergodic diffusion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde