On the uniform convergence of the empirical density of an ergodic diffusion

J.H. Zanten, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  We investigate the uniform convergence of the density of the empirical measure of an ergodic diffusion. It is known that under certain conditions on the drift and diffusion coefficients of the diffusion, the empirical density f t converges in probability to the invariant density f, uniformly on the entire real line. We show that under the same conditions, uniform convergence of f t to f on compact intervals takes place almost surely. Moreover, we prove that under much milder conditions (the usual linear growth condition on the drift and diffusion coefficients and a finite second moment of the invariant measure suffice), we have the uniform convergence of f t to f on compacta in probability.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)251-262
  TijdschriftStatistical Inference for Stochastic Processes
  Volume3
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2000

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'On the uniform convergence of the empirical density of an ergodic diffusion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit