On the two-dimensional contact problem of a rigid cylinder, pressed between two elastic half-planes

J.B. Alblas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the two-dimensional contact problem of a rigid cylinder, pressed between two elastic half-planes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science

Physics