On the two-dimensional contact problem of a rigid cylinder, pressed between two elastic half-planes

J.B. Alblas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)15-20
Aantal pagina's6
TijdschriftMechanics Research Communications
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1974

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the two-dimensional contact problem of a rigid cylinder, pressed between two elastic half-planes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit