On the torsion of a cylindrical bar with slits

J.B. Alblas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)47-55
Aantal pagina's9
TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Series B: Physical Sciences
Volume64
StatusGepubliceerd - 1961

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the torsion of a cylindrical bar with slits'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit