On the three-dimensional water wave motion, generated by a vibrating dock

J.B. Alblas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)68-87
TijdschriftSimon Stevin : Wis- en Natuurkundig Tijdschrift
Volume34 (60/61)
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1960

Citeer dit