On the thermal raleigh problem in partially ionized argon

A.C.B. Hutten Mansfeld

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

282 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Vossers, G., Promotor
  • Schram, Piet, Promotor
Datum van toekenning26 nov 1976
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1976

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit