On the theory of the ventilation of traffic tunnels

L.J.F. Broer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the theory of the ventilation of traffic tunnels'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde