On the theory of spheroidal wave functions of order zero

C.J. Bouwkamp

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  This article also appeared in Indagationes mathematicae.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)931-944
  TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
  Volume53
  Nummer van het tijdschrift5-6
  StatusGepubliceerd - 1950

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'On the theory of spheroidal wave functions of order zero'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit