On the theory of shock structure. III

L.J.F. Broer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the theory of shock structure. III'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie