On the theorem of Pythagoras (EWD 975)

E.W. Dijkstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Edsger Wybe Dijkstra (1930–2002) is een informatica-icoon met een heel eigen plek. Van oorsprong theoretisch fysicus, werd hij in 1952 de eerste Nederlandse programmeur aan het Mathematisch Centrum in Amsterdam. Noodgedwongen werden toen programmatuur en documentatie geschreven voor een computer die nog gebouwd moest worden. De techniek schreed voort en de computer werd dagelijks onderdeel van vrijwel ieder beroep, maar Dijkstra bleef trouw aan het werken op papier. In zijn loopbaan was Dijkstra hoogleraar aan de Universiteit Eindhoven en de University of Texas at Austin. In 1972 ontving hij de prestigieuze Turing Award. Hij oogstte internationaal veel waardering en heeft nog altijd enthousiaste volgelingen, maar kwammet zijn kritische en rechtlijnige houding ook regelmatig in conflict met collega’s. Dijkstra is vooral bekend om zijn algoritmen zoals het ‘kortste pad-algoritme’, zijn pioniers-werk aan gedistribueerde systemen, en zijn methode voor foutvrij programmeren: door een programma in stapjes te construeren uit de wiskundige specificatie, verkrijgt men een gegarandeerd correct product. De bijdrage die volgt is een manuscript uit zijn EWD-serie [1].
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)95-99
Aantal pagina's6
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/10
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit