On the sustainable program in Solow's model

C.A.A.M. Withagen, G.B. Asheim, W. Buchholz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
172 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)219-231
TijdschriftNatural Resource Modeling
Volume16
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit