On the sum of a monotonic and a periodic function

N.G. Bruijn, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  38 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)241-245
  TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
  Volumeserie 2, 22
  StatusGepubliceerd - 1948

  Citeer dit