On the strong limiting behavior of local functionals of empirical processes based upon censored data

J.H.J. Einmahl, P. Deheuvels

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  9 Citaten (Scopus)
  126 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'On the strong limiting behavior of local functionals of empirical processes based upon censored data'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Mathematics