On the streamfunction-vorticity formulation in sliding bi-period frames : application to bulk behavior for polymer blends

P.D. Anderson, B.J. Keestra, M.A. Hulsen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'On the streamfunction-vorticity formulation in sliding bi-period frames : application to bulk behavior for polymer blends'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen