On the size and shape of initial out-of-plane curvatures in structural glass components

J.L.I.F. Belis, D. Mocibob, A. Luible, M. Vandebroek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

65 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2700-2712
TijdschriftConstruction and Building Materials
Volume25
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit