On the shape of giant soap bubbles

C. Cohen, B.D. Texier, E. Reyssat, J.H. Snoeijer, D. Quéré, C. Clanet

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  31 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'On the shape of giant soap bubbles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering

  Physics

  Material Science