On the set of divisors of a number

N.G. Bruijn, de, C. Ebbenhorst Tengbergen, van, D. Kruyswijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  2241 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)191-193
  TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
  Volumeserie 2, 23
  StatusGepubliceerd - 1951

  Citeer dit