On the selection of parameters in the FENE-P model

A.P.G. van Heel, M.A. Hulsen, B.H.A.A. Brule, van den

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

37 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'On the selection of parameters in the FENE-P model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen