On the Scattering Properties of the Passive Calibration Targets based on a use of Large Antennas

Vertaalde titel van de bijdrage: Over de verstrooiings eigenschappen van passieve calibratie doelen gebaseerd op het gebruik van grote antennes

A.I. Zakharov, P.A. Zherdev, A.B. Sokolov, Cornelis van ‘t Klooster

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Over de verstrooiings eigenschappen van passieve calibratie doelen gebaseerd op het gebruik van grote antennes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen