On the role of design in engineering theories; Pambour's theory of the steam engine

P.A. Kroes

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the role of design in engineering theories; Pambour's theory of the steam engine'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.