On the Riemannian rationale for diffusion tensor imaging

A. Fuster, T.C.J. Dela Haije, L.M.J. Florack

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

53 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the Riemannian rationale for diffusion tensor imaging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen