On the relation between the treshold of short flashes, the flicker fusion frequency and the visual latency

J.A.J. Roufs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the relation between the treshold of short flashes, the flicker fusion frequency and the visual latency'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Earth and Planetary Sciences