On the relation between the treshold of short flashes, the flicker fusion frequency and the visual latency

J.A.J. Roufs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)69-77
Aantal pagina's9
TijdschriftIPO Annual Progress Report
Volume1
StatusGepubliceerd - 1966

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the relation between the treshold of short flashes, the flicker fusion frequency and the visual latency'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit