On the reaction rate distribution in porous electrodes

Zhiqiang Chen, Dmitri L. Danilov, Rüdiger A. Eichel, Peter H.L. Notten (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the reaction rate distribution in porous electrodes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Engineering

Material Science