On the quantification of sustainability and extensibility of FlexRay schedules

Reinhard Schneider, Dip Goswami, Samarjit Chakraborty, Unmesh D. Bordoloi, Petru Eles, Zebo Peng

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'On the quantification of sustainability and extensibility of FlexRay schedules'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen