On the propagation and ducting of waves in inhomogeneous media

C.A. van Duin

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

280 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Sluijter, F.W., Promotor
  • Broer, L.J.F., Promotor
Datum van toekenning6 nov. 1981
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1981

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit