On the programming of elastic stores

M. Rem

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)184-187
TijdschriftInformation Processing Letters
Volume3
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1975

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'On the programming of elastic stores'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit