On the principal extension of complex sets in a Banach algebra

S.T.M. Ackermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)146-150
TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
Volume70
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1967

    Vingerafdruk

Citeer dit