On the Preparata and Goethals codes

R.D. Baker, J.H. van Lint, R.M. Wilson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

47 Citaten (Scopus)
186 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)342-345
TijdschriftIEEE Transactions on Information Theory
Volume29
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit