On the power for linkage detection using a test based on scan statistics

S. Hernández, D.O. Siegmund, M.C.M. Gunst, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
101 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the power for linkage detection using a test based on scan statistics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics