On the positivity of iterative methods

R. Horváth

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the positivity of iterative methods'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde