On the physical basis of pulmonary sonographic interstitial syndrome

G. Soldati, M. Demi, R. Inchingolo, A. Smargiassi, L. Demi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

104 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2075-2086
Aantal pagina's12
TijdschriftJournal of Ultrasound in Medicine
Volume35
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 2016

Citeer dit